นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาจีน เขตภาคใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 3
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 9 ธ.ค.60
(อ่าน 536)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาจีน เขตภาคใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวฟาติมะห์ เอกชน นิสิตหลักสูตรภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงภาษาจีน เขตภาคใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560