การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 4/2560
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 10 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.60
(อ่าน 325)
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 4/2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน