มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มยางพาราและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 21 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 21 ธ.ค.60
(อ่าน 301)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มยางพาราและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มยางพาราและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปี 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน และนายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวน 120 คน