นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค-ภาคใต้ โครงการประกวด AIS-BrandAge ปีที่ 11
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 24 ธ.ค.60
(อ่าน 478)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค-ภาคใต้ โครงการประกวด AIS-BrandAge ปีที่ 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม Three People ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบด้วยนางสาวชลิตา สัตถาภรณ์ นางสาวนิภาวรรณ ชูสินโท และนายเอกพงศ์ ธีระโรจนพงษ์ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค-ภาคใต้ AIS-BrandAge Award โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ ปีที่ 11 

ทั้งนี้ โครงการ AIS - BrandAge Award เป็นโครงการประกวดแผนการตลาด ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กับนิตยสาร BrandAge ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยโจทย์การแข่งขันในปีนี้ใช้ชื่อตอน Smart Farm to Table การตลาดสร้างความสุข