นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาดีเด่นระดับภาค โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 24 ธ.ค.60
(อ่าน 424)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาดีเด่นระดับภาค โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาววรรณิศา นกหมุด และ นายณัฐวัตร แว่นแก้ว นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ตามลำดับ ในการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาดีเด่นระดับภาค โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา และอาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา