อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 4 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 25 ม.ค.61
(อ่าน 334)
หัวข้อข่าว : อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงค์ โอทอง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ ในโอกาสได้รับรางวัล Gold Prize จากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560