องค์การนิสิต จัดกิจกรรมกีฬาปาริชาตเกมส์ 2017 ภายใต้แนวคิด 50 ปีแห่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 8 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 8 ม.ค.61
(อ่าน 345)
หัวข้อข่าว : องค์การนิสิต จัดกิจกรรมกีฬาปาริชาตเกมส์ 2017 ภายใต้แนวคิด 50 ปีแห่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีเปิดกีฬาปาริชาตเกมส์  2017 ภายใต้แนวคิด  50  ปีแห่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบัน