มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 13 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 13 ม.ค.61
(อ่าน 525)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธาน การลงนามรับรองการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร และส่วนงานสามารถนำไปกำหนดแผนและวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป