นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม 2017
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 15 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 15 ม.ค.61
(อ่าน 535)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีม Marketing ไฟท์ กับโครงการเศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย นางสาวศศิธร จับปรั่ง นางสาว สุไมญา  หีมอะด้ำ และนางสาวสุกัยย๊ะ หมัดอะดั้ม นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม 2017 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ C Asean ชั้น10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล ทุนการศึกษา 150,000 บาท และ Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี มูลค่า 10,000 บาท