นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กิจกรรมการประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 18 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 18 ม.ค.61
(อ่าน 567)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กิจกรรมการประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีมเด็กมาเก็ต TSU ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย นายโตษณาการ แก้วประเสริฐ นายสรอรรถ ชูทอง นายณรงค์ บุญส่ง และนายนาวาวี กามาล์ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กิจกรรมการประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขับรถดี Toyota Campus Challenge 2017 โตโยต้าถนนสีขาว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ Toyota Driving Experience Park กรุงเทพมหานคร