นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 10
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 27 ม.ค.61
(อ่าน 683)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายฤทธิเดช เสียงเส้ง นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม จากโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ จุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการชี้ให้เห็นว่าผลงานของเหล่านักศึกษาศิลปะที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ มีพัฒนาการสูงมากในด้านการทำงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม