มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 27 ม.ค.61
(อ่าน 603)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน