คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ม.ค.61 หมดอายุข่าว 22 ก.พ.61
(อ่าน 933)
หัวข้อข่าว : คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018 (AFBE 21st 2018) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

1. อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD จากผลงานวิจัยเรื่อง SOCIAL MEDIA IN EFFECTIVENESS AND COST EFFICIENCY OF ONLINE SERVICE MARKETING

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ ได้รับรางวัล GOOD PAPER AWARD จากผลงานวิจัยเรื่อง PREDICTIVE POWER OF LEADERSHIP FACTORS INFLUENCING BUSINESS SUCCESS FOR ENTERING ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : A CASE STUDY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SONGKHLA PROVINCE, THAILAND