มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 23 ม.ค.61 หมดอายุข่าว 23 ก.พ.61
(อ่าน 1063)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ AFBE (Asian Forum on Business Education) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU –AFBE International Conference 2018 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัย และงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในระดับสากล ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน จากหลากหลายประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, จีน, เกาหลีใต้, เยอรมัน, ไนจีเรีย และ ลาว