คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 5 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 5 มี.ค.61
(อ่าน 577)
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 “บัวบานเกมส์” สายใยผูกมั่น วัฒนธรรมแห่งนที ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในเครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา กับสถาบันเครือข่าย ทั้ง 16 สถาบัน ผลการตัดสินปรากฎว่า คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล ดังนี้
 
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานทางวิชาการและนิทรรศการ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ
4. รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 37