มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.61
(อ่าน 456)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ระหว่าง จังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงาน โดย นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และมีตัวแทนผู้บริหารจาก 3 หน่วยงานร่วมลงนาม คือ นางลภารมณ์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการอบรมหัวข้อ Business Model: แนวทางการวางกลยุทธ์และแผนทางการตลาด เพื่อสื่อสารสินค้าสู่ผู้บริโภค โดย คุณอุกฤฌ น้านิรัตศัย และกิจกรรมเก็บข้อมูลภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และมีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ