มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First International Conference on English Studies 2018
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 2 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 2 ส.ค.61
(อ่าน 381)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First International Conference on English Studies 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาภาษาตะวันตก ร่วมกับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ประเทศมาเลเซีย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศไทย (Institute of International Education) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First International Conference on English Studies 2018 หัวข้อ Innovation in English Language Teaching & Learning ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านวิชาการกับองค์กรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ทั้งนี้ เป็นชาวต่างชาติจำนวน 30 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม อิหร่าน มาเลเซีย อินโดนีเซีย อิตาลี ภูฐาน แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และมีผลงานวิชาการมากถึง 45 ผลงาน 

อนึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับคณะ Language and Communicationแห่งมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย โดยมีความร่วมมือด้ายการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย