มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l l
TSU Mobile Apps Mobile App
 ไทย    English

  ระบบสารสนเทศ  

 ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่   ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
 ระบบงานทะเบียนนิสิต  การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบประเมินการเรียนการสอน  TSU Learning

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
บัญชี 3 มิติ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริการวิชาการ
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR)
ลาออนไลน์ (e-Leave)
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Mail)
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting )
ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan)
ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS)
    ทดลองใช้
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์
    (TSU e-Conference)
ทดลองใช้
 
ระบบแจ้งซ่อม
    อาคารสถานที่ สงขลา พัทลุง
    ระบบแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ
    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า
        - เครื่องเช่า (Dell)   - เครื่องเช่า (Acer)
ระบบจอง/ยืม
    ห้องประชุม สงขลา พัทลุง
    ห้องเรียน
    หอพักนิสิต
    ยานพาหนะ
    ห้องพักรับรอง
    ยืม Notebook
 
ระบบตรวจสอบ
งานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์
ตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ
บริการ IT
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
คู่มือการใช้งาน TSU Mail
    - iOS   - Android
TSU Mobile Apps TSU Bookshelf
TSU Microsoft DreamSpark
TSU Google Apps For Education
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Facebook
TSU Mobile Apps Mobile App
   
70-410 exam    | 70-488 exam    | 70-461 exam    | MB5-705 exam    | 200-120 exam    | 70-486 exam    | 70-411 exam    | 70-410    | 70-488    | 70-461    | MB5-705    | 200-120    | 70-486    | 70-411    | 70-480    | 70-346    | 70-462    | 70-347    | 70-412    | 70-483    | 70-331    | 220-802    | C4040-252    | C_TADM51_731    | 1Z0-061    | 70-487    | 400-101    | CCD-410    | 100-101    | MB2-700    | 1Z0-060    | 70-463    | EX200    | C4040-250    | 300-115    | 640-554    | 640-554    | 70-533    | 70-532    | VCP550    | 1Z0-803    | 220-801    | 300-101    | 70-467    | CISSP    | SY0-401    | MB2-702    | 640-911    | 74-335    | 98-364 exam    | M70-201 exam    | 70-413 exam    | EX0-001 exam    | HP0-J73 exam    | ICBB exam    | JN0-102 exam    | M70-301 exam    | 640-461 exam    | MB6-871 exam    | C_TFIN52_66 exam    | OG0-093 exam    | 1Z0-144 exam    | M70-101 exam    | 350-018 exam    | C_TSCM52_66 exam    | C_A1FIN_10 exam    | 100-101    | 70-410    | 100-101    | 300-075    | 70-533    | 300-320    | MB2-704    | 400-201    | 210-260    | 810-403    | 70-533    | 400-201    | 200-310    | 400-101    | 70-533    | 200-120    | 400-051    | 400-101    | 200-120    | 70-410    | 70-417    | 70-346    | 70-461    | 70-480    | 200-120    | c4040-252    | 70-410    | MB6-703    | A00-201    | CISM    | 642-732    | 70-463    | 70-486    | 210-060    | MB6-702    | CCA-500    | 400-051    | 070-483    | PRINCE2    | 70-488    | 6209    | C2150-200    | CCD-410    | C4090-971    | C2210-422    | 74-678    | 1Z0-051    | 640-461    | C4040-251    | 010-150    | 70-412    | C_TSCM52_66    | 700-801    | 1Z0-803    | 98-368    | ICBB    | EX200    | C2070-991    | 700-201    | 70-489    | 400-101    | 3309    | C4090-971    | 70-467    | 200-101    | 70-489    | 70-410    | 98-368    | C2150-200    | 70-461    | 1Z0-053    | CAS-002    | C2070-991    | 300-208    | 70-483    | MB6-871    | N10-005    | MB2-704    | 100-101    | MB5-705    | 70-532    | 1z0-414    | 70-411    | 101-400    | 500-260    | 70-417    | 400-101    | 70-489    | C2150-200    | ITILF    | 70-331    | 700-201    | CTFL_001    | 200-120    | C2030-284    | P2090-739    | M70-201    | 312-49v8    | 74-697    | C4090-971    | C2070-991    | 500-801    | HP2-B115    | 1Z0-061    | 700-505    | 9L0-422    | 70-487    | CCD-410    | 70-486    | HP0-D30    | C2180-410    | AWS-SysOps    | 98-367    | HP0-S41    | 3308    | 640-864    | 70-346    | A00-211    | M70-201    | C2070-991    | CISSP    | 220-802    | 220-801    | CCD-410    | 98-365    | C2020-702    | MB6-702    | M70-201    | 300-208    | HP0-J73    | C2180-410    | 70-532    | EX300    | MB2-700    | HP2-B115    | HP0-J73    | ICBB    | VCP-550    | 312-49v8    | C4040-250    | OG0-093    | 74-335    | MB6-871    | N10-005    | 70-417    | MB6-703    | 74-678    | 220-802    | 70-346    | C2210-422    | C2020-702    | 220-801    | 74-678    | C_TSCM52_66    | 98-368    | C2030-284    | 1Z0-053    | 101    | MB6-703    | C2180-410    | 400-101    | 70-461    | 70-534    | C4040-251    | NS0-157    | MB7-701    | 210-451    | HP5-B04D    | EX300    | 010-150    | E20-026    | 3308    | 700-037    | 1Z0-060    | S90-03A    | 1Z0-883    | 210-260    | JN0-102    | 70-533    | 70-534    | 350-080    | 1Z0-883    | OG0-093    | 2V0-621D    | 220-802    | 74-697    | 210-060    | 100-101    | LX0-103    | JN0-102    | CISM    | PRINCE2-FOUNDATION    | NS0-157    | 400-201    | MB2-704    | MB5-705    | 70-534    | SSCP    | PRINCE2    | CISA    | 70-462    | 101-400    | 200-310    | CISSP    | 200-120    | 70-463    | 98-367    | 642-732    | 70-332    | EX300    | 300-206    | 300-115    | 070-341    | 642-732    | 1Z0-133    | CCA-500    | EX200    | 101-400    | 642-999    | DEV-401    | 70-480    | 70-413    | 642-998    | PRINCE2-FOUNDATION    | AWS-SYSOPS    | 300-075    | MB5-705    | PEGACPBA71V1    | 70-243    | 400-201    | ICGB    | 070-346    | 2V0-620    | 9A0-303    | 070-486    | 210-451    | FCBA    | 98-367    | MB2-700    | 70-488    | MB5-705    | 101    | 070-411    | 644-906    | 810-403    | 1Z0-050    | AWS-SYSOPS    | ADM-201    | 1Z0-051    | 1V0-603    | LX0-103    | ITILFND    | 70-347    | 74-697    | C_TSCM52_66    | 70-243    | 210-060    | OG0-093    | 220-802    | 312-49v8    | 70-533    | PRINCE2-FOUNDATION    | 70-462    | 70-417    | 1V0-601    | JN0-102    | 300-209    | C_TFIN52_66    | 210-065    | 1Z0-060    | 70-486    | PEGACPBA71V1    | 98-364    | 640-554    | IIA-CIA-PART2    | 1Z0-051    | 70-480    | 70-534    | 3002    | 2V0-621    | 070-461    | EX300    | 400-201    | CRISC    | 70-332    | 9L0-012    | 500-007    | 1Y0-201    | P3OF    | CCD-410    | 700-260    | 1Z0-883    | A00-201    | EX200    | 70-410    | 810-403    | 70-465    | E20-597    | PEGACPBA71V1    | 70-461    | MB6-702    | 200-120    | 70-347    | 70-332    | A00-211    | JN0-102    | 1V0-603    | 98-365    | 070-680    | 640-692    | 9L0-420    | MB5-705    | 2V0-620    | PRINCE2-FOUNDATION    | 070-411    | 070-486    | 642-732    | 70-486    | M70-201    | MB6-703    | C2020-011    | 74-697    | P3OF    | CAP    |