ข่าวการศึกษา / กิจการนิสิต
ข่าววิทยาเขต : สงขลา/พัทลุง

วันที่ประกาศ :: 21 พ.ย.54 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.55
(อ่าน 10540)
  หัวข้อข่าว :: เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
:: ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

:: เข้าหน้าหลักโครงการรับสมัครนิสิตใหม่/สมัครเรียนออนไลน์

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600