ข่าวรับสมัครงาน
ข่าววิทยาเขต : สงขลา

วันที่ประกาศ :: 15 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 4 ก.พ.57
(อ่าน 754)
  หัวข้อข่าว :: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (ปฏิบัติงานประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (ปฏิบัติงานประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดรายการทางสถานีวิทยุ หรือเป็นผู้ดำเนินรายการมากกว่า 1 ปี และสอบผ่านใบผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดรับสมัคร : 16-30 มกราคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 4 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

ใบสมัคร ใบสมัคร


 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600