เชิดชูเกียรติ/คนเก่ง คนดัง TSU
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (อ่าน 37)
มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับคณบดี คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานประกาศหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมระดับสูง
มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับคณบดี คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานประกาศหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมระดับสูง (อ่าน 80)
นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยาครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยาครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อ่าน 171)
นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต นำเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัย
นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต นำเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัย (อ่าน 338)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายอิลยาส สาดารา ตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาปัจจักสีลัต ประเภทร่ายรำบุคคลชาย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายอิลยาส สาดารา ตัวแทนจากประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาปัจจักสีลัต ประเภทร่ายรำบุคคลชาย (อ่าน 422)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายวิสุทธิ์ คงเหมือน นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายวิสุทธิ์ คงเหมือน นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013" (อ่าน 489)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ ประจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ ประจำปี 2556 (อ่าน 477)
โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน
โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน (อ่าน 332)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจาการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจาการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (อ่าน 291)
ขอแสดงความยินดีกับวงปาริชาตคอรัส ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทขับร้องหมู่ ระดับอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับวงปาริชาตคอรัส ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทขับร้องหมู่ ระดับอุดมศึกษา (อ่าน 390)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600