ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม ออกปากเก็บข้าว  เล่าเรื่องข้าวอวน  ชวนปลูกข้าวอินทรีย์
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม ออกปากเก็บข้าว เล่าเรื่องข้าวอวน ชวนปลูกข้าวอินทรีย์ (อ่าน 601)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศิลปหัตถกรรม และการละเล่นท้องถิ่นภาคใต้ ชุมชนคลองแดน ครั้งที่ ๑
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศิลปหัตถกรรม และการละเล่นท้องถิ่นภาคใต้ ชุมชนคลองแดน ครั้งที่ ๑ (อ่าน 334)    
ประมวลภาพโครงการให้บริการชำระภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๕๗
ประมวลภาพโครงการให้บริการชำระภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๕๗ (อ่าน 420)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับชมรมคนรักษ์หนังสือภาคใต้  จัดงานมหกรรม TSU Book Fair ครั้งที่ 2
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับชมรมคนรักษ์หนังสือภาคใต้ จัดงานมหกรรม TSU Book Fair ครั้งที่ 2 (อ่าน 265)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนจัดกิจกรรม ภูมิปัญญาสัญจร ครั้งที่ ๒
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนจัดกิจกรรม ภูมิปัญญาสัญจร ครั้งที่ ๒ (อ่าน 329)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ ร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏสงขลา จัดโครงการเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ ร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ราชภัฏสงขลา จัดโครงการเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ (อ่าน 566)    
มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ (อ่าน 398)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีบูชาปู่เลียบเพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรและนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีบูชาปู่เลียบเพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรและนิสิต (อ่าน 478)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อบรมวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (อ่าน 401)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่  จัดกิจกรรม  ห้องเรียนท้องนา ...
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม ห้องเรียนท้องนา ... (อ่าน 225)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600