ภาพกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมหารือกับผู้แทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาด้านการศึกษา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมหารือกับผู้แทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาด้านการศึกษา (อ่าน 296)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดไทรงาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดไทรงาม (อ่าน 455)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร "86 พรรษา มหาราชัน" (อ่าน 294)
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใน
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (อ่าน 189)
นายกสมาคมศิษย์เก่า นำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแสดงความยินกับ รศ.ดร.วิชัย ชำนิ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายกสมาคมศิษย์เก่า นำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแสดงความยินกับ รศ.ดร.วิชัย ชำนิ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 423)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา หัวข้อ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา หัวข้อ "สังคมไทยหลังความขัดแย้ง การต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรม" (อ่าน 435)
เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมการคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรม
เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมการคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรม (อ่าน 531)
คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชนทุกภาคส่วน รวมตัว ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม
คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชนทุกภาคส่วน รวมตัว ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (อ่าน 827)
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเก้าอี้ ให้แก่ โรงเรียน ตชด.
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเก้าอี้ ให้แก่ โรงเรียน ตชด. (อ่าน 252)
คณะผู้บริหารชุดใหม่พบประชาคมชาวมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะผู้บริหารชุดใหม่พบประชาคมชาวมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 83)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600