ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ  จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การถ่ายภาพเพื่อการจัดการความรู้และการเผยแพร่
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การถ่ายภาพเพื่อการจัดการความรู้และการเผยแพร่ (อ่าน 209)    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ทักษิณ  จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 (อ่าน 281)    
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (การปกครองส่วนท้องถิ่น) ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จัดเสวนาวิชาการ? นโยบายสร้างสรรค์  พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล?ณ ห้องประชุมสภา เท
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองส่วนท้องถิ่น) ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จัดเสวนาวิชาการ? นโยบายสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล?ณ ห้องประชุมสภา เท (อ่าน 296)    
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการ "เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ" ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๔ (อ่าน 434)    
งานภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 7
งานภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 (อ่าน 396)    
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 (อ่าน 455)    
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ จัดโครงการอบรม เรื่อง การประเมินตนเองตามแนวทาง ADLI
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ จัดโครงการอบรม เรื่อง การประเมินตนเองตามแนวทาง ADLI (อ่าน 324)    
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒ (อ่าน 414)    
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี  2557
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 (อ่าน 290)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ตีโพนมงคล ๙ หอ เพื่อเป็นมงคลชีวิตตลอดปี ๒๕๕๘
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ตีโพนมงคล ๙ หอ เพื่อเป็นมงคลชีวิตตลอดปี ๒๕๕๘ (อ่าน 358)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600