ภาพกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ภาพพาโนราม่าอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
ภาพพาโนราม่าอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย (อ่าน 386)
การจัดตกแต่งสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การจัดตกแต่งสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 237)
บรรยากาศเก็บตก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บรรยากาศเก็บตก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 424)
ประมวลภาพบัณฑิตใหม่
ประมวลภาพบัณฑิตใหม่ (อ่าน 777)
บรรยากาศแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และอาจารย์ตัวอย่าง
บรรยากาศแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอาจารย์ตัวอย่าง (อ่าน 392)
บรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมปาริชาต
บรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมปาริชาต (อ่าน 585)
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอาจารย์ดีเด่น
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอาจารย์ดีเด่น (อ่าน 245)
การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 482)
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ (อ่าน 382)
การตั้งแถวรับเสด็จฯ -ส่งเสด็จฯ
การตั้งแถวรับเสด็จฯ -ส่งเสด็จฯ (อ่าน 594)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600