ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chongqing University ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และสถาบันขงจื๊อ
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chongqing University ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และสถาบันขงจื๊อ (อ่าน 352)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือ ม.วิศวกรรมฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือ ม.วิศวกรรมฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 512)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดระนองในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดระนองในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (อ่าน 479)    
รองศาสตรารจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและนำกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านจุฬาราชมนตรี พร้อมหารือเพื่อขอความอนุเคราะห์ขื่ออาคารละหมาดและเรียนเชิญเป็นประธานเปิดอาคารละหมาด
รองศาสตรารจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและนำกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านจุฬาราชมนตรี พร้อมหารือเพื่อขอความอนุเคราะห์ขื่ออาคารละหมาดและเรียนเชิญเป็นประธานเปิดอาคารละหมาด (อ่าน 582)    
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ จัดสัมมนา เรื่อง
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ จัดสัมมนา เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" (อ่าน 604)    
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับ สกว.  และธนาคารเกษตรและสหกรณ์ จ.พัทลุง  และสภาเกษตรพัทลุง จัดประชุมร่วมจัดตั้งสมาคมชาวนาอินทรี์วิถีนิเวศเมืองลุง
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับ สกว. และธนาคารเกษตรและสหกรณ์ จ.พัทลุง และสภาเกษตรพัทลุง จัดประชุมร่วมจัดตั้งสมาคมชาวนาอินทรี์วิถีนิเวศเมืองลุง (อ่าน 316)    
กลุ่มบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4
กลุ่มบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 (อ่าน 378)    
ประมวลภาพการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๘
ประมวลภาพการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 726)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมมือกับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)  จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ รอบคัดเลือกประจำภาคใต้
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ รอบคัดเลือกประจำภาคใต้ "Nj Spelling Bee ครั้งที่ ๑๗" (อ่าน 221)    
ประมวลภาพ  กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณแด่หัวหน้าส่วนราชการและอาจารย์อาวุโส ในจังหวัดสงขลา
ประมวลภาพ กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณแด่หัวหน้าส่วนราชการและอาจารย์อาวุโส ในจังหวัดสงขลา (อ่าน 254)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600