ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 344)    
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557  และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558 (อ่าน 315)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (อ่าน 364)    
ประมวลภาพอธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประมวลภาพอธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 347)    
คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (อ่าน 298)    
ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42  รอบคัดเลือก เขตภาคใต้
ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ "ปาริชาตเกมส์" (อ่าน 363)    
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทิศทางการดำเนินงานและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน" (อ่าน 205)    
ประมวลภาพการแสดงกีต้าร์คลาสสิกโดย HUCKY EICHELMANN
ประมวลภาพการแสดงกีต้าร์คลาสสิกโดย HUCKY EICHELMANN (อ่าน 181)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม ภายในมหกรรมคนสร้างสุข  เพื่อคืนความสุขสู่ผู้ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท ทีคิวเอ็ม ภายในมหกรรมคนสร้างสุข เพื่อคืนความสุขสู่ผู้ใช้บริการ (อ่าน 404)    
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (Universiti Malaysia Perlis, UniMaP) เยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (Universiti Malaysia Perlis, UniMaP) เยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 598)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600