ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 518)    
ประมวลภาพรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
ประมวลภาพรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 191)    
ประมวลภาพกิจกรรมรับขวัญน้องเข้าหอพัก  มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประมวลภาพกิจกรรมรับขวัญน้องเข้าหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 128)    
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ชุมชนท้องถิ่นเสวนา ครั้งที่ ๓
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ชุมชนท้องถิ่นเสวนา ครั้งที่ ๓ (อ่าน 141)    
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.)
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) (อ่าน 358)    
คณะส่วนล่วงหน้า สำนักพระราชวัง ลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
คณะส่วนล่วงหน้า สำนักพระราชวัง ลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 614)    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับชุมชนวัดทุ่งหวังใน จัดงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับชุมชนวัดทุ่งหวังใน จัดงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 10 (อ่าน 515)    
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 1082)    
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 760)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (อ่าน 606)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600