ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 720)    
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวบก และกราบนมัสการหลวงปู่ทวด ณ วัดพะโคะ อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวบก และกราบนมัสการหลวงปู่ทวด ณ วัดพะโคะ อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 (อ่าน 436)    
ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส งานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานชั้น ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส งานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานชั้น ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 449)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (อ่าน 551)    
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ หารือผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เพื่อสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ หารือผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เพื่อสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม (อ่าน 289)    
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจบริการวิชาการ (อ่าน 325)    
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามสายกับบริษัทเชฟรอน ฯ หารือเพื่อขยายผลความร่วมมือพัฒนาชุมชน
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามสายกับบริษัทเชฟรอน ฯ หารือเพื่อขยายผลความร่วมมือพัฒนาชุมชน (อ่าน 307)    
ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 (อ่าน 309)    
ประมวลภาพการจัดเสวนาโครงการ
ประมวลภาพการจัดเสวนาโครงการ "กลุ่มคนที่มีความรักความผูกพันกับ ม.ทักษิณ ครั้งที่ ๑" (อ่าน 364)    
 มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (อ่าน 363)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600