ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
คณะส่วนล่วงหน้ากรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงเตรียมการรับเสด็จ
คณะส่วนล่วงหน้ากรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงเตรียมการรับเสด็จ (อ่าน 480)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 298)    
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2557
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2557 (อ่าน 504)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือมูลนิธิรากแก้ว ร่วมสร้างนิสิตจิตอาสา-พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือมูลนิธิรากแก้ว ร่วมสร้างนิสิตจิตอาสา-พัฒนาสังคม (อ่าน 401)    
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันที่ 12 สิงหามหาราชินี
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันที่ 12 สิงหามหาราชินี (อ่าน 493)    
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 748)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ  สกว. ถกปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รับประชาคมอาเซียน (AEC)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ สกว. ถกปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับประชาคมอาเซียน (AEC) (อ่าน 305)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 10 ปี  พ.ศ.2558-2567
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 10 ปี พ.ศ.2558-2567 (อ่าน 372)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุด "ชาวนาพัทลุง" (อ่าน 352)    
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยยทักษิณ  จัดฝึกอบรมทักษะด้านมโนราและนาฎศิลป์ไทย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยยทักษิณ จัดฝึกอบรมทักษะด้านมโนราและนาฎศิลป์ไทย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อ่าน 389)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600