ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ฝ่ายแผนงานจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 : การรับฟังจุดยืน มุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิลันธา สปา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ฝ่ายแผนงานจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 : การรับฟังจุดยืน มุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิลันธา สปา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (อ่าน 217)    
ประมวลภาพการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้้งที่ 11
ประมวลภาพการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้้งที่ 11 "ก้าวไปด้วยกันสู่วันพรุ่งนี้ ... Step up Tomorrow" เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 351)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พลังชุมชน สู่การขับเคลื่อนสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พลังชุมชน สู่การขับเคลื่อนสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองลุง (อ่าน 200)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกร่างธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกร่างธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (อ่าน 375)    
ภารกิจอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ภารกิจอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม (อ่าน 358)    
ประมวลภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประมวลภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อ่าน 312)    
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ เยือน Sharda University รัฐ Greater Noida ประเทศอินเดีย
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ เยือน Sharda University รัฐ Greater Noida ประเทศอินเดีย (อ่าน 631)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนา หัวข้อ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนา หัวข้อ "ทองคำพัทลุง ประวัติศาสตร์และคุณค่า รัฐชาติ สังคม ท้องถิ่น ชุมชน" (อ่าน 434)    
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ คณะทำงานโครงการ Suzuki Swift Southern Club ปันน้ำใจให้โรงเรียนตชด. บ้านควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ คณะทำงานโครงการ Suzuki Swift Southern Club ปันน้ำใจให้โรงเรียนตชด. บ้านควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (อ่าน 545)    
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Criteria) ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Criteria) ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าน 472)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600