ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 10 ปี  พ.ศ.2558-2567
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 10 ปี พ.ศ.2558-2567 (อ่าน 353)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุด "ชาวนาพัทลุง" (อ่าน 334)    
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยยทักษิณ  จัดฝึกอบรมทักษะด้านมโนราและนาฎศิลป์ไทย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยยทักษิณ จัดฝึกอบรมทักษะด้านมโนราและนาฎศิลป์ไทย ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อ่าน 352)    
ประมวลภาพการแสดงฟรีคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เครสตร้า ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
ประมวลภาพการแสดงฟรีคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เครสตร้า ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย (อ่าน 295)    
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 393)    
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 513)    
ฝ่ายแผนงาน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 : การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ กระบี่ไทยวิลเลจรีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
ฝ่ายแผนงาน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 : การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ กระบี่ไทยวิลเลจรีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ (อ่าน 335)    
ฝ่ายแผนงานจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 : การรับฟังจุดยืน มุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิลันธา สปา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ฝ่ายแผนงานจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 : การรับฟังจุดยืน มุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิลันธา สปา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (อ่าน 232)    
ประมวลภาพการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้้งที่ 11
ประมวลภาพการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้้งที่ 11 "ก้าวไปด้วยกันสู่วันพรุ่งนี้ ... Step up Tomorrow" เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 368)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  พลังชุมชน  สู่การขับเคลื่อนสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พลังชุมชน สู่การขับเคลื่อนสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองลุง (อ่าน 217)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600