ภาพกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร "รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นแดนใต้" (อ่าน 534)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา (อ่าน 395)
นักเรียน และเยาวชนจากทั่วภาคใต้จำนวนกว่า 1,400 คน เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 10
นักเรียน และเยาวชนจากทั่วภาคใต้จำนวนกว่า 1,400 คน เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 10 (อ่าน 1089)
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดพิธีลงนามการทำสัญญาของนิสิตผู้ได้รับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามการทำสัญญาของนิสิตผู้ได้รับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 493)
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดสัมมนา การพัฒนาองค์ความรู้ วิธีการ และเครื่องมือในการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดสัมมนา การพัฒนาองค์ความรู้ วิธีการ และเครื่องมือในการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย (อ่าน 334)
โครงการศูนย์ศึกษาเชิงบูรณาการทางสังคมฯ  คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดกิจกรรม  ขยายเครือข่าย Thai PBS
โครงการศูนย์ศึกษาเชิงบูรณาการทางสังคมฯ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดกิจกรรม ขยายเครือข่าย Thai PBS (อ่าน 340)
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อ่าน 323)
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการบริหาร การจัดโครงข่ายและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการบริหาร การจัดโครงข่ายและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 376)
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการประชุมสัมมนา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชุมสัมมนา "พัฒนาทีมงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจร่วมด้านการให้บริการแก่บุคลากร" ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดสตูล (อ่าน 357)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  ร่วมมือมหาวิทยาลัยทักษิณ สาธิตและแนะนำวิธีการ ป้องกัน  แก้ไข  ช่วยเหลือและระงับเหตุ อันเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมมือมหาวิทยาลัยทักษิณ สาธิตและแนะนำวิธีการ ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือและระงับเหตุ อันเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (อ่าน 429)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600