ภาพกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และอาจารย์ตัวอย่าง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และอาจารย์ตัวอย่าง (อ่าน 55)
ทีมฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล IMT-GT
ทีมฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล IMT-GT "Football for IMT-GT Friendship 2013 " ณ สนามรัชกิจปราการ จ.สตูล (อ่าน 802)
 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 "จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" (อ่าน 945)
กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเครือข่ายคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ รองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเครือข่ายคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ รองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 1099)
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องใน วันรพี  ประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องใน วันรพี ประจำปี 2556 (อ่าน 930)
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมมือกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ จัดโครงการปรับกระบวนทัศน์ข้าวเคมี สู่ข้าวสังหยดอินทรีย์ ต่อยอดภูมิปัญญาบรรพชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ จัดโครงการปรับกระบวนทัศน์ข้าวเคมี สู่ข้าวสังหยดอินทรีย์ ต่อยอดภูมิปัญญาบรรพชน (อ่าน 632)
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง (อ่าน 455)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัยครั้งที่ ๑
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัยครั้งที่ ๑ (อ่าน 497)
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดโครงการมหกรรม KM DAY มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการมหกรรม KM DAY มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร (อ่าน 570)
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ต้อนรับคณะกรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่ และประชุมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะกรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่ และประชุมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ (อ่าน 631)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600