ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ประมวลภาพการแสดงฟรีคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เครสตร้า ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย
ประมวลภาพการแสดงฟรีคอนเสิร์ตวงซิมโฟนีออร์เครสตร้า ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย (อ่าน 315)    
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 409)    
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 531)    
ฝ่ายแผนงาน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 : การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ กระบี่ไทยวิลเลจรีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
ฝ่ายแผนงาน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 : การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ กระบี่ไทยวิลเลจรีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ (อ่าน 341)    
ฝ่ายแผนงานจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 : การรับฟังจุดยืน มุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิลันธา สปา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ฝ่ายแผนงานจัด โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 : การรับฟังจุดยืน มุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิลันธา สปา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (อ่าน 245)    
ประมวลภาพการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้้งที่ 11
ประมวลภาพการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้้งที่ 11 "ก้าวไปด้วยกันสู่วันพรุ่งนี้ ... Step up Tomorrow" เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 386)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  พลังชุมชน  สู่การขับเคลื่อนสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พลังชุมชน สู่การขับเคลื่อนสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองลุง (อ่าน 244)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกร่างธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกร่างธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (อ่าน 406)    
ภารกิจอนุรักษ์พลังงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ภารกิจอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม (อ่าน 372)    
ประมวลภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประมวลภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อ่าน 340)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600