ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (อ่าน 563)    
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  หารือผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เพื่อสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ หารือผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เพื่อสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม (อ่าน 304)    
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจบริการวิชาการ (อ่าน 335)    
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามสายกับบริษัทเชฟรอน ฯ หารือเพื่อขยายผลความร่วมมือพัฒนาชุมชน
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามสายกับบริษัทเชฟรอน ฯ หารือเพื่อขยายผลความร่วมมือพัฒนาชุมชน (อ่าน 319)    
ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2557
ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 (อ่าน 320)    
ประมวลภาพการจัดเสวนาโครงการ
ประมวลภาพการจัดเสวนาโครงการ "กลุ่มคนที่มีความรักความผูกพันกับ ม.ทักษิณ ครั้งที่ ๑" (อ่าน 374)    
  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้การต้อนรับผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (อ่าน 374)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดโครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ "ห้องเรียนพลเมืองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน (อ่าน 414)    
ประมวลภาพการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556
ประมวลภาพการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 585)    
ประมวลภาพ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง
ประมวลภาพ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "นโยบาย เป้าหมาย และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ" ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตุล (อ่าน 295)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600