ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะที่ประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2557
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะที่ประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 509)    
ประมวลภาพพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
ประมวลภาพพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 (อ่าน 777)    
 ประมวลภาพกิจกรรมของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประมวลภาพกิจกรรมของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 599)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมหารือกลุ่มผู้แทนชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่นเรื่องข้าว
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมหารือกลุ่มผู้แทนชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่นเรื่องข้าว (อ่าน 532)    
โครงการธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ ให้กำลังใจและเยียวยาชาวประมงพื้นบ้าน
โครงการธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ ให้กำลังใจและเยียวยาชาวประมงพื้นบ้าน (อ่าน 560)    
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา (อ่าน 326)    
 ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองธรรมนูญข้าวบางแก้ว ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองธรรมนูญข้าวบางแก้ว ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 376)    
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล (อ่าน 269)    
ภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจบริการวิชาการ ระยะที่2
ภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจบริการวิชาการ ระยะที่2 (อ่าน 342)    
ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒๕ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒๕ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 428)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600