ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ประมวลภาพ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง
ประมวลภาพ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "นโยบาย เป้าหมาย และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ" ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตุล (อ่าน 283)    
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก Universiti Utara Malaysia และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวม 10 มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก Universiti Utara Malaysia และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวม 10 มหาวิทยาลัย (อ่าน 307)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ในโอกาสที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ในโอกาสที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (อ่าน 227)    
ประมวลภาพการจัดโครงการ
ประมวลภาพการจัดโครงการ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ถีบจักรยานร่วมเรียนรู้ ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ" ณ อ.สิงหนคร (อ่าน 406)    
ประมวลภาพการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑)
ประมวลภาพการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑) (อ่าน 438)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ชี้แจงแนวความคิดเรื่องการจัดตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ชี้แจงแนวความคิดเรื่องการจัดตั้ง (อ่าน 711)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญบวงสรวงเซ่นไหว้ปู่เลียบและทำบุญมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นศิริมงคล
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญบวงสรวงเซ่นไหว้ปู่เลียบและทำบุญมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นศิริมงคล (อ่าน 727)    
สถาบันปฏิบัติการชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ต่อยอดภูมิปัญญาบรรพชน นำนิสิตร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตามวิถีดั้งเดิม
สถาบันปฏิบัติการชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อยอดภูมิปัญญาบรรพชน นำนิสิตร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตามวิถีดั้งเดิม (อ่าน 518)    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย ครั้งแรกในจังหวัดสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย ครั้งแรกในจังหวัดสงขลา (อ่าน 496)    
กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ  ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ.
กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ. (อ่าน 358)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600