ภาพกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบเงินจากหน่วยงานในจังหวัดสงขลา สมทบทุนจัดสร้างอาคารหอเปรมดนตรี
ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบเงินจากหน่วยงานในจังหวัดสงขลา สมทบทุนจัดสร้างอาคารหอเปรมดนตรี (อ่าน 292)
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมมือ บริษัท เนชั่่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Nj Spelling Bee 2013 รอบคัดเลือกประจำภาคใต้
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ บริษัท เนชั่่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Nj Spelling Bee 2013 รอบคัดเลือกประจำภาคใต้ (อ่าน 237)
ประมวลภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์
ประมวลภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ "หอเปรมดนตรี" เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงดนตรีสากลระดับชาติ (อ่าน 442)
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 -23 สิงหาคม 2556
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 -23 สิงหาคม 2556 (อ่าน 436)
ประมวลภาพ พิธีเปิดงานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2556
ประมวลภาพ พิธีเปิดงานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2556 "บูรณาการความรู้ มุ่งสู่ชุมชน" เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 716)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 723)
ประมวลภาพคอนเสิร์ตโครงการขับเคลื่อน
ประมวลภาพคอนเสิร์ตโครงการขับเคลื่อน "บทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน" ร้องเพลงคำพ่อสอนให้ดังทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ (อ่าน 726)
ประมวลภาพโครงการขับเคลื่อนบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
ประมวลภาพโครงการขับเคลื่อนบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (อ่าน 678)
ประมวลภาพ โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการมืออาชีพ?
ประมวลภาพ โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการมืออาชีพ? (อ่าน 245)
ประมวลภาพ การจัดประชุมสัมมนา "ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประมวลภาพ การจัดประชุมสัมมนา "ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี (อ่าน 380)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600