ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ประมวลภาพการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้  ครั้งที่ 3 เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ประมวลภาพการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีนในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 3 เรื่อง ภาษาจีนกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1056)    
คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 635)    
ประมวลภาพการจัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประมวลภาพการจัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 478)    
ม.ทักษิณ จับมือ วิทยาลัยชุมในภาคใต้ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ม.ทักษิณ จับมือ วิทยาลัยชุมในภาคใต้ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (อ่าน 277)    
คณะส่วนล่วงหน้ากรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงเตรียมการรับเสด็จ
คณะส่วนล่วงหน้ากรมราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงเตรียมการรับเสด็จ (อ่าน 588)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 305)    
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2557
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2557 (อ่าน 523)    
มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือมูลนิธิรากแก้ว ร่วมสร้างนิสิตจิตอาสา-พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือมูลนิธิรากแก้ว ร่วมสร้างนิสิตจิตอาสา-พัฒนาสังคม (อ่าน 428)    
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันที่ 12 สิงหามหาราชินี
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันที่ 12 สิงหามหาราชินี (อ่าน 503)    
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 756)    


หน้า :

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600