อ่านข่าวทั้งหมด
  ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    ข่าวรับสมัครงาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 2 รายการ 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 416)
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600