อ่านข่าวทั้งหมด
  ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
กำลังแสดงหน้าที่ 13/198 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 253)

ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 151)

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการประติมากรรม (โรงปั้น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ( สงขลา ),(อ่าน 66)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัตวแพทย์) สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ( พัทลุง),(อ่าน 510)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา ( พัทลุง),(อ่าน 952)

เลขหมาย 074317600 ขัดข้อง ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 139)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา ( พัทลุง),(อ่าน 1000)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( สงขลา ),(อ่าน 202)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600