ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/205 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 (ไตรมาสสาม) ( พัทลุง),(อ่าน 166)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่นอน ประจำหอพักอินทนิล 1 และอินทนิล 4 จำนวน 120 ลูก ( พัทลุง),(อ่าน 65)

ประมูลราคาซื้อที่นอน ประจำหอพักอินทนิล 1 และอินทนิล 4 จำนวน 120 ลูก ( พัทลุง),(อ่าน 62)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 115)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานลีลาศการกุศล "ราตรีปาริชาต ๕๗" วันเสาร์ทที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 327)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 2 ร้าน ( พัทลุง),(อ่าน 115)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 3 ร้าน ( พัทลุง),(อ่าน 98)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ( พัทลุง),(อ่าน 63)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตบริเวณสวนราชาวดีและสวนสมุนไพร ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ( พัทลุง),(อ่าน 93)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600