อ่านข่าวทั้งหมด
  ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
กำลังแสดงหน้าที่ 13/182 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลหนังสือ TSU Book Fair ครั้งที่ ๑ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารเรียน ๑๕ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 343)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา ๑ เปิดให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 257)

ประกาศเปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 185)

การจัดทำเอกสารการกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ( พัทลุง),(อ่าน 270)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ชุด ( สงขลา ),(อ่าน 89)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานของส่วนงาน จำนวน 6 ส่วนงาน ( สงขลา ),(อ่าน 915)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( พัทลุง),(อ่าน 128)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 139)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ( สงขลา ),(อ่าน 75)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600