อ่านข่าวทั้งหมด
  ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
กำลังแสดงหน้าที่ 13/197 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัตวแพทย์) สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ( พัทลุง),(อ่าน 508)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา ( พัทลุง),(อ่าน 950)

เลขหมาย 074317600 ขัดข้อง ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 139)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา ( พัทลุง),(อ่าน 999)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( สงขลา ),(อ่าน 201)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา (ครั้งที่ 2) ( สงขลา ),(อ่าน 549)

ประมูลราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ( สงขลา ),(อ่าน 77)

ประกาศพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 99)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันตก) ( สงขลา ),(อ่าน 277)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600