อ่านข่าวทั้งหมด
  ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
กำลังแสดงหน้าที่ 13/181 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 1387)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 198)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 33,900 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (คณะวิทยาศาสตร์) ( พัทลุง),(อ่าน 81)

ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสัมมนาคาร (ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2 ( พัทลุง),(อ่าน 83)

ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ( สงขลา ),(อ่าน 62)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อป้อมยาม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 78)

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "45 ปีคืนถิ่นย้อนอดีตสู่ปัจจุบันเพื่ออนาคต" ( สงขลา ),(อ่าน 437)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องทีวีวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 67)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600