มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา  l  วิทยาเขตพัทลุง  l 
  LINE@
l
TSU twitter   Twitter
l
TSU Mobile Apps  Mobile App
 ไทย    English

    TSU Newsletter จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560  (อ่าน 148)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  (อ่าน 385)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2559  (อ่าน 242)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  (อ่าน 269)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  (อ่าน 348)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2559  (อ่าน 349)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559  (อ่าน 381)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  (อ่าน 479)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2558  (อ่าน 460)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558‏  (อ่าน 568)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2557  (อ่าน 801)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  (อ่าน 725)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2557  (อ่าน 924)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2557  (อ่าน 1266)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2557  (อ่าน 2250)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App