มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการประกวดแผนการตลาด SONGKHLA GRAB Campus Challenge 2018 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการประกวดแผนการตลาด SONGKHLA GRAB Campus Challenge 2018 (อ่าน 117)
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตการแข่งขัน ภาคใต้ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตการแข่งขัน ภาคใต้ (อ่าน 669)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 155)
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model (อ่าน 684)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (อ่าน 195)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กันยายน 2561 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กันยายน 2561 (อ่าน 115)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาดีเด่นระดับภาค ในโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาดีเด่นระดับภาค ในโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 (อ่าน 118)
ขอแแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 260)
ผลงานของอาจารย์ ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานของอาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (อ่าน 316)
ผลงานของอาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานของอาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (อ่าน 680)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready