มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา  l  วิทยาเขตพัทลุง  l 
  LINE@
l
TSU twitter   Twitter
l
TSU Mobile Apps  Mobile App
 ไทย    English
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน 36)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ลดต้นทุน ขจัดความสูญเสีย เพิ่มผลผลิตองค์กรด้วย LEAN" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน 31)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 (อ่าน 182)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา (อ่าน 205)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Presentation Pro สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Presentation Pro (อ่าน 236)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับมอบสวนไม้มงคลและเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับมอบสวนไม้มงคลและเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ (อ่าน 221)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน Bunkasai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 และกิจกรรม Kanji Battle ท้าประลองอักษรคันจิ ครั้งที่ 7 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน Bunkasai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 และกิจกรรม Kanji Battle ท้าประลองอักษรคันจิ ครั้งที่ 7 (อ่าน 116)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (อ่าน 97)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : การจัดทำโครงร่างองค์กร  รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : การจัดทำโครงร่างองค์กร รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน 255)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall)  รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall) รุ่นที่ 2 (อ่าน 142)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.)" (อ่าน 213)
มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ่าน 235)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำบุญถวายผ้าไตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำบุญถวายผ้าไตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต (อ่าน 127)
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 258)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 (อ่าน 170)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx criteria) ระดับข้อกำหนดโดยรวม รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx criteria) ระดับข้อกำหนดโดยรวม รุ่นที่ 1 (อ่าน 381)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สร้างฝายน้ำล้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สร้างฝายน้ำล้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 345)
มหาวิทยาลัยทักษิณช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (อ่าน 372)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมน้อมถวายความอาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ วันการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมน้อมถวายความอาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ วันการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 399)
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพิพิธภัณฑ์รัฐเคคะห์ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพิพิธภัณฑ์รัฐเคคะห์ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 310)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความดี" (อ่าน 246)
นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมนำเสนอความเป็นมาและสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา : กรณีศึกษาติดตั้งบนหลังคามัสยิด และส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคามัสยิดตลาดใต้ ตำบลปริก อำเภอสะเดา นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมนำเสนอความเป็นมาและสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา : กรณีศึกษาติดตั้งบนหลังคามัสยิด และส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคามัสยิดตลาดใต้ ตำบลปริก อำเภอสะเดา (อ่าน 369)
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือกับ Syiah Kuala University มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือกับ Syiah Kuala University (อ่าน 277)
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 374)
บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 241)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 302)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (อ่าน 357)
มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดตัวสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทบวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด และบริษัทบีริช พัทลุง จำกัด มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดตัวสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทบวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด และบริษัทบีริช พัทลุง จำกัด (อ่าน 223)
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 396)
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙" (Thailand Research Expo 2016) (อ่าน 391)
พิธีขึ้นเสาเอกอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พิธีขึ้นเสาเอกอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 699)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 12 ณ วัดสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 12 ณ วัดสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (อ่าน 383)
งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 2 พลังทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 2 พลังทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (อ่าน 612)
พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 (อ่าน 308)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 (อ่าน 209)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 (อ่าน 260)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 27 (อ่าน 283)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยทักษิณจัดมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 4 "TSU Drama Festival #4" (อ่าน 347)
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะกับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะกับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล (อ่าน 316)
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูประเพณี สู่วิถีชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูประเพณี สู่วิถีชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบ (อ่าน 210)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น กับ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  จ.ปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น กับ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี (อ่าน 321)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 (อ่าน 218)
ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 319)
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 382)
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ (อ่าน 345)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการ การลงทุนเพื่อการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Happy Money มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการ การลงทุนเพื่อการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Happy Money (อ่าน 430)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 (อ่าน 540)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 516)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลและถ้วยรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย ในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลและถ้วยรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย ในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒๖ (อ่าน 678)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 1583)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1473)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (อ่าน 550)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (อ่าน 680)
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล Champ of the Champ ในโครงการสืบสานประเพณีมนุษยฯ - วจก. ครั้งที่ 17 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล Champ of the Champ ในโครงการสืบสานประเพณีมนุษยฯ - วจก. ครั้งที่ 17 (อ่าน 691)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ "แหลงใต้บายใจ" (อ่าน 725)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 597)
วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 598)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์ระดับพรีเมียมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์ระดับพรีเมียมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 689)
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ หัวข้อ หลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว และการปรับใช้กับการทำงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ หัวข้อ หลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว และการปรับใช้กับการทำงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 947)
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระดับส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระดับส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 431)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมเสวนาอาเซียน ครั้งที่ 15 เรื่อง เงิน สินค้า ตลาด และผู้ประกอบการในเศรษฐกิจข้ามแดนไทย-พม่า-มาเลเซีย มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมเสวนาอาเซียน ครั้งที่ 15 เรื่อง เงิน สินค้า ตลาด และผู้ประกอบการในเศรษฐกิจข้ามแดนไทย-พม่า-มาเลเซีย (อ่าน 616)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม "ส่งพี่เกี่ยวข้าว เล่าเรื่องข้าวอินทรีย์ ย้อนวิถีชาวนาตะโหมด" (อ่าน 662)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 589)
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) (อ่าน 545)
มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่าน 733)
โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (อ่าน 708)
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารละหมาด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารละหมาด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 637)
โครงการ Bunkasai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 และกิจกรรม Kanji Battle ท้าประลองอักษรคันจิ ครั้งที่ 6 โครงการ Bunkasai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 และกิจกรรม Kanji Battle ท้าประลองอักษรคันจิ ครั้งที่ 6 (อ่าน 783)
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559 (อ่าน 325)
มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ความเป็นไทยในต่างแดน ณ ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ความเป็นไทยในต่างแดน ณ ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 510)
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น (อ่าน 472)
มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Singapore Institute of Management (SIM) ประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Singapore Institute of Management (SIM) ประเทศสิงคโปร์ (อ่าน 413)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (อ่าน 571)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : การพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นพลเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : การพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นพลเมือง (อ่าน 576)
โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 528)
ประมวลภาพผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประมวลภาพผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 520)
วิทยาเขตพัทลุงจัดพิธีทำบุญและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 วิทยาเขตพัทลุงจัดพิธีทำบุญและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 (อ่าน 599)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง (อ่าน 560)
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (อ่าน 847)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1029)
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (อ่าน 745)
สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณหลังการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณหลังการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (อ่าน 707)
ประมวลภาพงานสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 : คุณ (ฆ่า) ค่า สิทธิมนุษยชน/ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10-16 ตุลาคม 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประมวลภาพงานสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 : คุณ (ฆ่า) ค่า สิทธิมนุษยชน/ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10-16 ตุลาคม 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 808)
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (อ่าน 731)
ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ปาริชาต กตัญญุตา~คารวะ ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ปาริชาต กตัญญุตา~คารวะ (อ่าน 666)
ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2558 ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1048)
โครงการ 2 จังหวัด 2 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการ 2 จังหวัด 2 มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 922)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมจัดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมจัดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 (อ่าน 1085)
บุคลากรกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ บุคลากรกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 931)
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ ทองปาน กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ ทองปาน กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 1071)
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (อ่าน 543)
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ "พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 847)
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ THAILAND RESEARCH EXPO 2015 มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ THAILAND RESEARCH EXPO 2015 (อ่าน 929)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 11 ณ วัดปลักปอม ตำบลเเม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 11 ณ วัดปลักปอม ตำบลเเม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (อ่าน 959)
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. และมอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. และมอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 (อ่าน 889)
ประมวลภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและพิธีมอบรางวัล โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ประมวลภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและพิธีมอบรางวัล โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ (อ่าน 513)
พิธีเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ พิธีเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 717)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเลี้ยงรับรองและขอบคุณศิลปินแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเลี้ยงรับรองและขอบคุณศิลปินแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ (อ่าน 639)
พิธีมอบรางวัล พิธีมอบรางวัล "ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์" แด่ศาสตราจารย์ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา (อ่าน 268)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 540)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App