มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ระดับประเทศ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ระดับประเทศ (อ่าน 598)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1301)
อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Highly Recommended Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 7th International Research Symposium in Service Management   อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Highly Recommended Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 7th International Research Symposium in Service Management (อ่าน 696)
นักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 นักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 (อ่าน 528)
คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัล Maple Leaf Scholar และ รางวัล The Best Practice Award ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัล Maple Leaf Scholar และ รางวัล The Best Practice Award ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง (อ่าน 980)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (อ่าน 1675)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 2196)
นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (อ่าน 2215)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 2226)
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2558 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2558 (อ่าน 2269)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready