มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ทีมบาสเกตบอลนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าแชมป์โซนภาคใต้ในการแข่งขัน ฮอนด้า ทีบีแอล ยู ลีก 2018 ทีมบาสเกตบอลนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าแชมป์โซนภาคใต้ในการแข่งขัน ฮอนด้า ทีบีแอล ยู ลีก 2018 (อ่าน 360)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 314)
นิสิตและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 นิสิตและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 (อ่าน 265)
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018 (อ่าน 433)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  อ้นทอง ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (อ่าน 326)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี Women's Examplified Award 2018 สาขาการวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี Women's Examplified Award 2018 สาขาการวิจัยและพัฒนา (อ่าน 323)
อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ ได้รับรางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ได้รับรางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 342)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 371)
นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (อ่าน 281)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ได้รับรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้รับรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง (อ่าน 226)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready