มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 863)
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรื่องเล่าประเทศไทย ประจำปี 2560 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรื่องเล่าประเทศไทย ประจำปี 2560 (อ่าน 539)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (อ่าน 1096)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560 (อ่าน 520)
ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 536)
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับอุดมศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับอุดมศึกษา (อ่าน 470)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 736)
ทีมวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวอลเลย์บอลโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ทีมวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวอลเลย์บอลโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (อ่าน 345)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (อ่าน 771)
ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับพระราชทานของที่ระลึกในการให้การสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับพระราชทานของที่ระลึกในการให้การสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (อ่าน 521)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App