มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญโรงเรียนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญโรงเรียนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 253)
ประมวลภาพการจัดโครงการ ประมวลภาพการจัดโครงการ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ถีบจักรยานร่วมเรียนรู้ ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ" ณ อ.สิงหนคร (อ่าน 549)
ประมวลภาพการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑) ประมวลภาพการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑) (อ่าน 636)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ชี้แจงแนวความคิดเรื่องการจัดตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ชี้แจงแนวความคิดเรื่องการจัดตั้ง (อ่าน 821)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญบวงสรวงเซ่นไหว้ปู่เลียบและทำบุญมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นศิริมงคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญบวงสรวงเซ่นไหว้ปู่เลียบและทำบุญมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นศิริมงคล (อ่าน 1114)
สถาบันปฏิบัติการชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ต่อยอดภูมิปัญญาบรรพชน นำนิสิตร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตามวิถีดั้งเดิม สถาบันปฏิบัติการชุมชน ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อยอดภูมิปัญญาบรรพชน นำนิสิตร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตามวิถีดั้งเดิม (อ่าน 762)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย ครั้งแรกในจังหวัดสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย ครั้งแรกในจังหวัดสงขลา (อ่าน 778)
กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ  ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ. กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ. (อ่าน 636)
ผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  เยี่ยมเยียนนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เยี่ยมเยียนนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 434)
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเป็นกำลังให้ครอบครัวของนิสิต ม.ทักษิณ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเป็นกำลังให้ครอบครัวของนิสิต ม.ทักษิณ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ (อ่าน 645)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App