มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ (อ่าน 802)
มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน (อ่าน 441)
งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะนำโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น - อาเซี่ยน ระยะสั้น งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะนำโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น - อาเซี่ยน ระยะสั้น (อ่าน 273)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ (อ่าน 421)
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (อ่าน 693)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) (อ่าน 585)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลหนังสือ TSU Book Fair ครั้งที่ 1 ร้านหนังสือดังมาลดราคาต่ำกว่าทุน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลหนังสือ TSU Book Fair ครั้งที่ 1 ร้านหนังสือดังมาลดราคาต่ำกว่าทุน (อ่าน 606)
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาทิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาทิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 664)
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงาน กับบริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงาน กับบริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด (อ่าน 1153)
การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 (อ่าน 961)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App