มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลหนังสือ TSU Book Fair  ครั้งที่ 1  ร้านหนังสือดังมาลดราคาต่ำกว่าทุน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลหนังสือ TSU Book Fair ครั้งที่ 1 ร้านหนังสือดังมาลดราคาต่ำกว่าทุน (อ่าน 610)
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาทิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาทิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 667)
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงาน กับบริษัท สากล  เอนเนอยี่ จำกัด ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงาน กับบริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด (อ่าน 1153)
การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 (อ่าน 972)
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  จังหวัดยะลา กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา (อ่าน 623)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ (อ่าน 712)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อ่าน 386)
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (อ่าน 540)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 1183)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (อ่าน 709)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App