มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (อ่าน 698)
มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานกระทรวงยุติธรรม  ร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม (อ่าน 694)
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ ฯ เยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ ฯ เยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล (อ่าน 1609)
ประมวลภาพพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา 2556   เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 ประมวลภาพพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 (อ่าน 904)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App