มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ  ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ. กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ. (อ่าน 638)
ผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  เยี่ยมเยียนนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เยี่ยมเยียนนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 437)
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเป็นกำลังให้ครอบครัวของนิสิต ม.ทักษิณ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเป็นกำลังให้ครอบครัวของนิสิต ม.ทักษิณ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ (อ่าน 651)
กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ (อ่าน 823)
มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน (อ่าน 456)
งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะนำโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น - อาเซี่ยน ระยะสั้น งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะนำโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น - อาเซี่ยน ระยะสั้น (อ่าน 282)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ (อ่าน 438)
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (อ่าน 708)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) (อ่าน 593)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลหนังสือ TSU Book Fair ครั้งที่ 1 ร้านหนังสือดังมาลดราคาต่ำกว่าทุน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลหนังสือ TSU Book Fair ครั้งที่ 1 ร้านหนังสือดังมาลดราคาต่ำกว่าทุน (อ่าน 623)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App