มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ประมวลภาพการจัดเสวนาโครงการ ประมวลภาพการจัดเสวนาโครงการ "กลุ่มคนที่มีความรักความผูกพันกับ ม.ทักษิณ ครั้งที่ ๑" (อ่าน 514)
  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้การต้อนรับผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (อ่าน 633)
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดโครงการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ "ห้องเรียนพลเมืองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน (อ่าน 560)
ประมวลภาพการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 ประมวลภาพการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 814)
ประมวลภาพ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง ประมวลภาพ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "นโยบาย เป้าหมาย และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ" ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตุล (อ่าน 479)
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก  Universiti Utara Malaysia และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวม 10 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก Universiti Utara Malaysia และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวม 10 มหาวิทยาลัย (อ่าน 563)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  อ.เมือง  จ.ยะลา ในโอกาสที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ในโอกาสที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (อ่าน 339)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญโรงเรียนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญโรงเรียนในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 263)
ประมวลภาพการจัดโครงการ ประมวลภาพการจัดโครงการ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ถีบจักรยานร่วมเรียนรู้ ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ" ณ อ.สิงหนคร (อ่าน 557)
ประมวลภาพการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑) ประมวลภาพการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐,๙๑) (อ่าน 643)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready