มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย ครั้งแรกในจังหวัดสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย ครั้งแรกในจังหวัดสงขลา (อ่าน 795)
กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ  ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ. กลุ่มภารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ ร่วมหารือปรับแนวทางการดำเนินรายการ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ ม.อ. (อ่าน 644)
ผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  เยี่ยมเยียนนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เยี่ยมเยียนนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 441)
ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเป็นกำลังให้ครอบครัวของนิสิต ม.ทักษิณ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเป็นกำลังให้ครอบครัวของนิสิต ม.ทักษิณ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ (อ่าน 657)
กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ (อ่าน 828)
มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน (อ่าน 461)
งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะนำโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น - อาเซี่ยน ระยะสั้น งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะนำโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น - อาเซี่ยน ระยะสั้น (อ่าน 292)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ (อ่าน 446)
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (อ่าน 712)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) (อ่าน 598)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App