มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ประมวลภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประมวลภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อ่าน 451)
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ เยือน Sharda University รัฐ Greater Noida ประเทศอินเดีย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ เยือน Sharda University รัฐ Greater Noida ประเทศอินเดีย (อ่าน 815)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนา หัวข้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสวนา หัวข้อ "ทองคำพัทลุง ประวัติศาสตร์และคุณค่า รัฐชาติ สังคม ท้องถิ่น ชุมชน" (อ่าน 525)
โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ คณะทำงานโครงการ Suzuki Swift Southern Club ปันน้ำใจให้โรงเรียนตชด. บ้านควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ คณะทำงานโครงการ Suzuki Swift Southern Club ปันน้ำใจให้โรงเรียนตชด. บ้านควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (อ่าน 732)
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Criteria) ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Criteria) ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าน 623)
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะที่ประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2557 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะที่ประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 714)
ประมวลภาพพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ประมวลภาพพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 (อ่าน 979)
 ประมวลภาพกิจกรรมของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประมวลภาพกิจกรรมของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 922)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมหารือกลุ่มผู้แทนชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่นเรื่องข้าว มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมหารือกลุ่มผู้แทนชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่นเรื่องข้าว (อ่าน 705)
โครงการธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ ให้กำลังใจและเยียวยาชาวประมงพื้นบ้าน โครงการธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ ให้กำลังใจและเยียวยาชาวประมงพื้นบ้าน (อ่าน 799)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready