มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 723)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (สะพานสู่ภาษาจีน) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 16 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (สะพานสู่ภาษาจีน) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 16 (อ่าน 377)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับส่วนงาน (อ่าน 367)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ศิลปินดีเด่น จังหวัดสงขลา (สาขาวรรณศิลป์) ประจำปี 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ศิลปินดีเด่น จังหวัดสงขลา (สาขาวรรณศิลป์) ประจำปี 2560 (อ่าน 252)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม (อ่าน 137)
นักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ นักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ (อ่าน 302)
นิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลมาลัยสยาม ประจำปี 2560 นิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลมาลัยสยาม ประจำปี 2560 (อ่าน 287)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1306)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1254)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (อ่าน 1337)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App