มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

วิทยาเขตพัทลุงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตพัทลุงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 302)
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 346)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) (อ่าน 238)
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 374)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ" (อ่าน 236)
คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 370)
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 263)
โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560 โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560 (อ่าน 274)
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 390)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคคอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคคอน (อ่าน 575)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App