มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจรับใช้สังคม  


วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11 </br>แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร” </br>ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ

“KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017 วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11
แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร”
ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017
(อ่าน 1049)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10 </br>ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10
ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน
(อ่าน 1287)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9 </br>จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9
จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล
(อ่าน 1351)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 8  </br>มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
(อ่าน 1246)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 7  </br>วีดิทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 7
วีดิทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
(อ่าน 1303)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 6  </br>สถาบันทักษิณคดีศึกษา กับการอนุรักษ์ลายผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 6
สถาบันทักษิณคดีศึกษา กับการอนุรักษ์ลายผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ
(อ่าน 1108)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 5  </br>โครงการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 5
โครงการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์
(อ่าน 1200)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4 </br>ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) กับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) กับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
(อ่าน 1411)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3 </br> นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับรางวัลชนะเลิศการผลิตสารคดีเชิงข่าว  โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศการผลิตสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 "รักนะ ทะเลน้อย" และ "สายน้ำ สายชีวิต"
(อ่าน 1171)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 </br> งานวิจัย การบำบัดน้ำเสียพิษจากโรงงานแปรรูปยางพาราด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2
งานวิจัย การบำบัดน้ำเสียพิษจากโรงงานแปรรูปยางพาราด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
(อ่าน 1808)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App