มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจรับใช้สังคม  


วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 </br> งานวิจัย การบำบัดน้ำเสียพิษจากโรงงานแปรรูปยางพาราด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2
งานวิจัย การบำบัดน้ำเสียพิษจากโรงงานแปรรูปยางพาราด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
(อ่าน 1889)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1 </br> โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา คลองท่าแนะ - คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 1
โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตคนลุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษา คลองท่าแนะ - คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(อ่าน 1437)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App