มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  บุคลากร  
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
http://www.elbers-holzdesign.de/accountdaten/abc10/index1.asp
http://www.displaynet.it/public/yq5/index2.asp
http://www.sgsgrup.com/products/nhz8/index4.asp
http://www.iddd.org.br/Images/gym3/index1.asp
http://www.senecoscience.com/images/lxy6/index3.asp
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทั่วไป
ระบบแจ้งซ่อม
หน่วยบริการสำหรับคณาจารย์
     และบุคลากร
หน่วยงานมหาวิทยาลัย
 


  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
บริการระบบสารสนเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนคณาจารย์
และบุคลากรทางด้านการบริหารทรัพยากรต่างๆ
   


  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
บริการระบบสารสนเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนคณาจารย์
และบุคลากรทางด้านการบริหารทรัพยากรต่างๆ
   


 

  ระบบสารสนเทศทั่วไป  

 

บริการระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เสริมประโยชน์ให้แก่บุคลากร
 
   


  ระบบแจ้งซ่อม  
ระบบสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ หรือแจ้งซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ เป็นต้น
  หน่วยบริการสำหรับบุคลากร  
ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
 
   
  หน่วยงานมหาวิทยาลัย  
แนะนำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
     สำนักงานมหาวิทยาลัย
     สำนักงานวิทยาเขต  
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App