๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างรูปโปรไฟล์ เพื่อรำลึก ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (50th TSU Anniversary)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรูปแบบที่ต้องการ


ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดรูปภาพของท่าน และปรับแต่ง