มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@

    มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจรับใช้สังคม  

วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศการผลิตสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 "รักนะ ทะเลน้อย" และ "สายน้ำ สายชีวิต"

 
ดู 1303 ครั้ง

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App