กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 9 พ.ค.61
(อ่าน 1827)

  หัวข้อข่าว : กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

อธิการบดีได้ออกประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์