คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 6 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 21 ก.ค.61
(อ่าน 1430)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ ภูมิใจ...ไทยแลนด์ (Pride of Thailand) ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กำหนดรับสมัคร : 6-29 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7619  0 7431 7600 ต่อ 1704 โทรสาร 0 7431 7619  E-mail : fineart@tsu.ac.th

 หนังสือเชิญ

 โครงการ

 กำหนดการ

 ใบสมัคร 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready