ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาพัสดุประกอบการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องเรียน ห้องศึกษาค้นคว้า หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 8 ก.ค.61
(อ่าน 200)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาพัสดุประกอบการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องเรียน ห้องศึกษาค้นคว้า หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุประกอบการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องเรียน ห้องศึกษาค้นคว้า หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready