ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 8 ก.ค.61
(อ่าน 190)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พงษ์สินค้าวัสดุ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,256 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready