ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำวีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 12 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 12 ก.ค.61
(อ่าน 192)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำวีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจ้างจัดทำวีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนนท์  แก้วออด เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready