ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 11 ก.ค.61
(อ่าน 607)

  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา    Pdf     Word

แบบเสนอชื่อ    Pdf     Word

แบบแสดงเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา    Pdf    Word

แบบประวัติและผลงานของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ   Pdf    Word 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready