คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 18 ก.ค.61
(อ่าน 378)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในเครือข่าย เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready