ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดบริการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 17 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 17 ส.ค.61
(อ่าน 365)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดบริการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดบริการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นการเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินของมหาวิทยาลัยให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 7904 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready